Select Page
arquitectura i disseny
agroturisme sa nau

agroturisme sa nau

Rehabilitació integral i reconversió d’una antiga granja en agroturisme.

De l’edifici existent sols es conserven les façanes. El projecte manté la volumetria de l’antiga granja.

El programa s’organitza en 14 apartaments adossats. Els nous espai tenen un llenguatge contemporani amb referències a l’arquitectura local i tradicional.

agroturisme sa nau

Rehabilitación integral y reconversión de una antigua granja en agroturismo.

Del edificio existente solo se conservan las fachadas. El proyecto mantiene la volumetría de la antigua granja.

El programa se organiza en 14 apartamentos adosados. Los nuevos espacios tienen un lenguaje contemporáneo con referencias a la arquitectura local y tradicional.

agroturisme sa nau

Integral refurbishment and renovation of an old farmhouse into a centre for agrotourism.

The facades are the only remaining elements of the building. The project maintains the volumetry of the old farmhouse

The programme is organized in 14 semi-detached apartments. The new spaces have a contemporary language with references to local and traditional architecture.

Ubicació: S’Horta, Mallorca

Any: 2014

Fotografies: Bàrbara Vidal, Luís Diaz

Amb: Aina Salvà, arquitecte